"original book" — Słownik kolokacji angielskich

original book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginalna książka
  1. original przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most of the information in this article is from the original book.

    Podobne kolokacje: