"organizacja młodzieżowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "organizacja młodzieżowa" po polsku

"organizacja młodzieżowa" — Słownik kolokacji angielskich

youth organization kolokacja
  1. youth rzeczownik + organization rzeczownik = organizacja młodzieżowa
    Bardzo silna kolokacja

    The youth organization of the party had around 1,500 members.

powered by  eTutor logo