BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"organic entity" — Słownik kolokacji angielskich

organic entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podmiot stosujący naturalne metody uprawy
  1. organic przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is an organic entity, a source of authority.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo