"ordinary woman" — Słownik kolokacji angielskich

ordinary woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykła kobieta
  1. ordinary przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If she ever looked like an ordinary woman, now is not the time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo