"ordinary star" — Słownik kolokacji angielskich

ordinary star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykła gwiazda
  1. ordinary przymiotnik + star rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The first accepted planet of an ordinary star excited and puzzled astronomers.

    Podobne kolokacje: