"order the company" — Słownik kolokacji angielskich

order the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarządź spółkę
  1. order czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Though it was thought to have occurred naturally, the government ordered the company to continue testing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo