"order a season" — Słownik kolokacji angielskich

order a season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarządź porę roku
  1. order czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Showtime did not order a third season by the summer of 2012.

powered by  eTutor logo