"opp" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "opp" po angielsku — Słownik polsko-angielski

opposite *** , opp. (skrót)

przyimek
 1. naprzeciwko, naprzeciw (np. siedzieć naprzeciwko kogoś)
  Tom is sitting opposite Kate. (Tom siedzi naprzeciwko Kate.)
  There's a bus stop opposite the house. (Naprzeciwko domu jest przystanek autobusowy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przeciwieństwo [COUNTABLE]
  The opposite of 'big' is 'small'. (Przeciwieństwo słowa "duży" to "mały".)
  They're complete opposites. (Oni są całkowitymi przeciwieństwami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. odwrotny, przeciwny (zupełnie inny)
  She went in the opposite direction. (Ona poszła w przeciwnym kierunku.)
  The wind blows in the opposite direction. (Wiatr wieje w przeciwnym kierunku.)
 2. przeciwny, przeciwległy, sąsiedni, drugi (np. strona, kraniec)
  I noticed my friend at the opposite side of the room. (Zauważyłem moją przyjaciółkę po przeciwnej stronie pokoju.)
  Look at the opposite end of the river. (Spójrz na drugi kraniec rzeki.)
  They live on the opposite side of the city. (Oni mieszkają po drugiej stronie miasta.)
  She lives on the opposite side of the street. (Ona mieszka po przeciwnej stronie ulicy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.