"operacja plastyczna nosa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "operacja plastyczna nosa" po polsku

operacja plastyczna nosa

rzeczownik
 1. nose job   informal
  He was discontent after the nose job. (On był nieusatysfakcjonowany po operacji plastycznej nosa.)
  link synonim: rhinoplasty
 2. rhinoplasty   [UNCOUNTABLE]
  Rhinoplasty might be dangerous. (Operacja plastyczna nosa może być niebezpieczna.)
  link synonim: nose job

"operacja plastyczna nosa" — Słownik kolokacji angielskich

nose job kolokacja
 1. nose rzeczownik + job rzeczownik = operacja plastyczna nosa
  Zwykła kolokacja

  Last summer, he took a week off for a nose job.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo