"openly admire" — Słownik kolokacji angielskich

openly admire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwarcie podziwiaj
  1. admire czasownik + openly przysłówek
    Luźna kolokacja

    The man persisted, scratching in his beard while he openly admired Meta.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo