MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"opłacać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opłacać się" po polsku

opłacać się

czasownik
 1. pay *****   [nieprzechodni]
  Buying a second-hand car doesn't pay. (Kupno używanego samochodu się nie opłaca.)
  It doesn't pay to think too much about the problems. (Nie opłaca się myśleć zbyt dużo o problemach.)
 2. repay *
  • opłacać się, być wartym (np. wysiłku) [przechodni]
   This book repays the effort to read it. (Ta książka warta jest wysiłku włożonego w przeczytanie ją.)
phrasal verb
 1. pay off **  
  This offer pays off. (Ta oferta się opłaca.)
  Do you believe this investment will pay off? (Czy myślisz, że ta inwestycja się opłaci?)
  Patience pays off. (Cierpliwość się opłaca.)
idiom
 1. pay dividends
czasownik
 1. pay *****
  • opłacać, uiszczać [przechodni]
   Did you pay the phone bill? (Czy opłaciłeś rachunek za telefon?)
   I'm an adult and I have to pay the bills. (Jestem dorosły i muszę opłacać rachunki.)
   No one is quite sure who will pay the bill. (Nikt nie jest pewien, kto opłaci rachunek.)
 2. defray

Powiązane zwroty — "opłacać się"

rzeczownik
opłata = fee +8 znaczeń
opłacenie = payment , pt (skrót)
opłacalność = profitability +4 znaczenia
opłacanie = defraying +1 znaczenie
przymiotnik
opłacalny = economic +9 znaczeń
inne
czasownik

"opłacać się" — Słownik kolokacji angielskich

pay dividends kolokacja
 1. pay czasownik + dividend rzeczownik = procentować, opłacać się, przynosić dobre rezultaty w przyszłości (dosł. wypłacać dywidendy)
  Bardzo silna kolokacja

  No one knows whether the team meeting will continue to pay dividends.

  Podobne kolokacje:
pay off kolokacja
 1. pay czasownik + off particle = opłacać się
  Bardzo silna kolokacja

  Well perhaps you will if we start to pay off.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo