"onomatopoeic word" — Słownik kolokacji angielskich

onomatopoeic word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dźwiękonaśladowcze słowo
  1. onomatopoeic przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Also parodied is the iconic use of onomatopoeic words to punctuate actions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo