"only woman" — Słownik kolokacji angielskich

only woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyna kobieta
  1. only przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From the first day I met her, she was the only woman to me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo