ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"only focus" — Słownik kolokacji angielskich

only focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyne ognisko
  1. only przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My only focus was to do well in the Olympics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo