"only celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

only celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyna sława
  1. only przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Beyonce isn't the only celebrity who gave her baby a strange name.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo