"online sport" — Słownik kolokacji angielskich

online sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport on-line
  1. online przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are also sites that offer online sports betting, which is another form of gambling.

powered by  eTutor logo