"online news" — Słownik kolokacji angielskich

online news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości on-line
  1. online przymiotnik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He'd spent most of his time this morning going though the online news.

    Podobne kolokacje: