"once love" — Słownik kolokacji angielskich

once love kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś miłość
  1. love czasownik + once przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He was still in so many ways the boy she had once loved.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo