"on zawsze przesadza." po angielsku - Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "on zawsze przesadza."

zaimek
on = he
przysłówek
zawsze = always +7 znaczeń
na zawsze = forever , także: for ever British English +5 znaczeń
spójnik
i (np. w "on i ona") = and
kiedy (np. kiedy inni byliby zadowoleni, on nie był) = where
przymiotnik
trudny (zawsze niezadowolony) = difficult
idiom
inne
inne
czasownik
będzie (do wyrażania tego, co jest zawsze prawdziwe w danej sytuacji) = will
rzeczownik
wydanie (oskarżonego do kraju, w którym ma on się stawić na rozprawę) = extradition