"on celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

on celebrity kolokacja
Popularniejsza odmiana: on celebrities
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na sławę
  1. on przyimek + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sometimes I wonder why they have to pick on celebrities?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo