"ominous image" — Słownik kolokacji angielskich

ominous image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złowieszczy obraz
  1. ominous przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the day's most ominous image, the President was accompanied by a Secret Service agent who held a gas mask in a green military bag.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo