"old beach" — Słownik kolokacji angielskich

old beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stara plaża
  1. old przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Callantsoog has the oldest official nude beach of the country, dating from 1973.

    Podobne kolokacje: