"old Garden" — Słownik kolokacji angielskich

old Garden kolokacja
Popularniejsza odmiana: old garden
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stary Ogród
  1. old przymiotnik + garden rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She took a last look at the old garden, then started toward her bed.

    Podobne kolokacje: