"okres przełomowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "okres przełomowy" po polsku

okres przełomowy

rzeczownik
  1. watershed * , divide *
    • przełom, okres przełomowy
      This isolation only ended in 1991, when it finally became possible to talk about the watershed in the history of the Baltic nations. (Ta izolacja zakończyła się w roku 1991, kiedy można było wreszcie zacząć mówić o przełomie w historii narodów bałtyckich.)

powered by  eTutor logo