"okazać się trudnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "okazać się trudnym" po polsku — Słownik angielsko-polski

okazać się trudnym

  1. prove difficult  

"okazać się trudnym" — Słownik kolokacji angielskich

prove difficult kolokacja
  1. prove czasownik + difficult przymiotnik = okazać się trudnym
    Bardzo silna kolokacja

    And the next few days could prove difficult for the president.