"oil use" — Słownik kolokacji angielskich

oil use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie naftowe
  1. oil rzeczownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And over the last decade, the country has accounted for almost half the rise in global oil use.

    Podobne kolokacje: