"officially sent" — Słownik kolokacji angielskich

officially sent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalnie wysłać
  1. send czasownik + officially przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It was officially sent to big radio stations on January 15, 2009.