ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official spends" — Słownik kolokacji angielskich

official spends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik wydaje
  1. official rzeczownik + spend czasownik
    Zwykła kolokacja

    Yesterday a spokesman for the club committee said officials had spent months trying to rescue the Durlia, which has more than 800 members.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo