"official setting" — Słownik kolokacji angielskich

official setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne ustawienie
  1. official przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Alignment is slightly more muddied than in other official settings.