ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official presents" — Słownik kolokacji angielskich

official presents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne prezenty
  1. official rzeczownik + present czasownik
    Luźna kolokacja

    The allies say they bombed only what was necessary, but Iraqi officials present the bombing campaign as political rather than military.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo