ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"official praises" — Słownik kolokacji angielskich

official praises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędowe pochwały
  1. official rzeczownik + praise czasownik
    Zwykła kolokacja

    American officials have praised the vote as a significant advance.

    Podobne kolokacje: