"official picture" — Słownik kolokacji angielskich

official picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalny obraz
  1. official przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The other attractions will include two cinemas, the one to be devoted to comedy productions, and the other to official pictures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo