"official news" — Słownik kolokacji angielskich

official news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędowe wiadomości
  1. official przymiotnik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Unfortunately, at this time there is no official news of a major revision.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo