"official named" — Słownik kolokacji angielskich

official named kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik nazwał
  1. name czasownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The six officials named by the jury were among 15 defendants in the bitter court battle.

    Podobne kolokacje: