PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official manages" — Słownik kolokacji angielskich

official manages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik zarządza
  1. official rzeczownik + manage czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But committee records show that officials did manage to buy him something.

powered by  eTutor logo