ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official leaves" — Słownik kolokacji angielskich

official leaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne liście
  1. official rzeczownik + leave czasownik
    Zwykła kolokacja

    As a result, the officials left the field, abandoning the game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo