"official intercepts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne punkty przecięcia prostej z osią współrzędnych
  1. official rzeczownik + intercept czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    American officials have intercepted Internet traffic among Al Qaeda followers that they believe originated in Pakistan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo