ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official helps" — Słownik kolokacji angielskich

official helps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik pomaga
  1. official rzeczownik + help czasownik
    Zwykła kolokacja

    Local officials had not helped because powerful leaders had wanted the land, he added.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo