"official enters" — Słownik kolokacji angielskich

official enters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik wchodzi
  1. official rzeczownik + enter czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The chamber was thus a place that officials reporting to the sultan entered without knowing if they would leave it again alive.

powered by  eTutor logo