"official encourages" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik zachęca
  1. official rzeczownik + encourage czasownik
    Luźna kolokacja

    To raise revenues, local officials encourage development, bringing sprawl that drags down the environment and quality of life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo