"official draws" — Słownik kolokacji angielskich

official draws kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne losowania
  1. official rzeczownik + draw czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A neutral official draws 7 letters to start the game.

powered by  eTutor logo