"official bristles" — Słownik kolokacji angielskich

official bristles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne włoski
  1. official rzeczownik + bristle czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Despite the avalanche of new cases, Rwandan officials bristle at any suggestion that there should be an amnesty or a moratorium on arrests.

powered by  eTutor logo