ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"official assesses" — Słownik kolokacji angielskich

official assesses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik ocenia
  1. official rzeczownik + assess czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In a year, officials will assess the program and decide whether to remove the humps, redesign them or install more.

    Podobne kolokacje: