"official arrests" — Słownik kolokacji angielskich

official arrests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne aresztowania
  1. official rzeczownik + arrest czasownik
    Zwykła kolokacja

    Sudanese officials arrested the terrorists and tried them on murder charges.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo