"official appoints" — Słownik kolokacji angielskich

official appoints kolokacja
Popularniejsza odmiana: appointed by officials
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik wyznacza
  1. official rzeczownik + appoint czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Bureau's officials have not appointed me to that task.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo