"official anticipates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik przewiduje
  1. official rzeczownik + anticipate czasownik
    Luźna kolokacja

    The pace of giving has declined more slowly than officials at the fund had anticipated.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo