"officer stationed" — Słownik kolokacji angielskich

officer stationed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik postawił
  1. station czasownik + officer rzeczownik
    Silna kolokacja

    The police alerted other officers stationed farther along the highway, who stopped the car, looked inside and saw a package of cocaine on the floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo