"officer is wounded" — Słownik kolokacji angielskich

officer is wounded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik jest zraniony
  1. wound czasownik + officer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In all, eight officers had been wounded and one killed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo