"officer is required" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): funkcjonariusz jest potrzebowany
  1. require czasownik + officer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Those officers are also required to inform police officials of the problems.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo