"offer women" — Słownik kolokacji angielskich

offer women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety oferty
  1. offer czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He even offered me women, or boys if I had that taste, which I don't.

    Podobne kolokacje: